SLÅTT Oskesekken
Type: Springer
Familie: OSKESEKKEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 183
Side: 156
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Oskesekken) G. 972. Oppskr. 1936 etter minnet. 0skesekken = skrapkaka, den yngste i huslyden.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde