SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 185
Side: 158
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Springar) G. 1120. Oppskr. 1955 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde