SLÅTT Knut fosslia
Type: Springer
Familie: KNUT FOSSLIA
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 188
Side: 161
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Knut Fosslia) Ø. 8. Oppskr. 1915. Kleven hadde lært slåtten av far sin, Ola Helgesen Kleiva (Gammelkleven), Krødsherad. Namnet etter Knut Fosslia, ein spelemann frå Krødsherad. Han reiste til Amerika 1851.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde