SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 191
Side: 164
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Ø. 30. Oppskr. 1918. Kleven hadde slåtten etter far sin, Ola Helgesen Kleiva (Gammelkleven). Denne slåtten vert og kalla Linkom-Sara, oppskriven etter Sevat Sataøen, Ål, Hallingdal. (G. 1439).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde