SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 192
Side: 165
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Ø. 43. Oppskr. 1911. Sorteberg hadde truleg slåtten etter Gudbrand Skjellerud, Nes, Hallingdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde