SLÅTT Ruingen
Type: Springer
Familie: RUINGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 193
Side: 167
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Ruingen) Ø. 45. Oppskr. 1914. Kleven hadde lært slåtten av far sin, Ola Helgesen Kleiva (Gammelkleven). Ruingen = ein mann frå garden Ru. Denne nemninga er så på eikor vis komen over på slåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde