SLÅTT Klevens drøm
Type: Springer
Familie: KLEVENS DRØM
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 194
Side: 168
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Klevens drøm) Ø. 47. Oppskr. 1918. Kleven har slåtten etter far sin, Ola Helgesen Kleiva (Gammelkleven). Denne skulle eingong fri til ei gjente i Langvassbråtån i Soknedal. Vegen var lang, han kvilde på vegen, sovna og drøymde så slåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde