SLÅTT Å kjeka nord, å kjeka, kjeka sør
Type: Springer
Familie: Å KJEKA NORD, Å KJEK
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 195
Side: 169
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Å kjeka nord, å kjeka, kjeka sør) Ø. 48. Oppskr. 1912. Jfr. Sandvik, Gudbrandsdalsmusikken, nr. 15. Kjeka = keika = gå skjævt, gjøre krumninger eller omveie (I. Aasen).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde