SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 196
Side: 170
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Ø. 49. Oppskr. 1920. Kleven hadde slåtten etter far sin, Ola Helgesen Kleiva (Gammelkleven).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde