SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 201
Side: 175
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Ø. 182. Oppskr. 1928. Skogly hadde slåtten etter Hans Hagen, Krødsherad.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde