SLÅTT Springar frå krødsherad
Type: Springer
Familie: SPRINGAR FRÅ KRØDSHE
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 202
Side: 177
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar frå Krødsherad) Ø. 184. Oppskr. 1928. Skogly hadde slåtten frå Hans Hagen, Krødsherad.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde