SLÅTT Springar fra krødsherad
Type: Springer
Familie: SPRINGAR FRA KRØDSHE
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 206
Side: 181
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar fra Krødsherad) Ø. 321. Oppskr. 1938.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde