SLÅTT Gamal nesningsspringar
Type: Springer
Familie: GAMAL NESNINGSSPRING
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 208
Side: 185
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gamal nesningsspringar) Ø. 544. Oppskr. 1956. Bakkerud hadde slåtten etter morbror sin, Knut Bakkerud, Nes. Nesningsspringar = springar frå Nes.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde