SLÅTT Gro gudmundsrud
Type: Springer
Familie: GRO GUDMUNDSRUD
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 209
Side: 186
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gro Gudmundsrud) B. 2145. Oppskr.1947. Sataøen hadde lært slåtten av Ola Strand, Ål, Hallingdal, som atter hadde han frå sambygdingen Knut Aslesen Strand. Slåttenamnet er etter Gro Gudmundsrud frå Ål. Ho levde fyrst på 1800-talet og var glup til å dansa.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde