SLÅTT Klunkelåtten
Type: Springer
Familie: KLUNKELÅTTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 210
Side: 187
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Klunkeslåtten) G. 1449. Oppskr. 1961. Sataøen har slåtten etter Myreguten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde