SLÅTT Moroguten
Type: Springer
Familie: MOROGUTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 211
Side: 188
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Moroguten) B. 2217. Oppskr. 1947. Sanderstølen hadde slåtten etter Ketil Lien, Ål, Hallingdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde