SLÅTT Den lunefulle
Type: Springer
Familie: DEN LUNEFULLE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 212
Side: 189
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Den lunefulle) G. 1430. Oppskr. 1961. Det vert fortalt at Sataøen har laga slåtten sjølv.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde