SLÅTT Sopelimen
Type: Springer
Familie: SOPELIMEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 216
Side: 196
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sopelimen) Ø. 97. Oppskr. 1925. Haukjem hadde slåtten etter ein tinndøl-spelemann. Slåttenamnet, meinte Truls Ørpen, kjem av at slåtten byrjar i store drag som liksom so par med seg alt, og så vert draga mindre og mindre. Jfr. G. 1272.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde