SLÅTT Vestgardingen
Type: Springer
Familie: VESTGARDINGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 220
Side: 201
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Vestgardingen) Ø. 173. Oppskr. 1933. Reistad hadde slåtten etter gamle spelemann i Sigdal. Fyrste taket liknar på den svenske "Hvila vid denne källa" som er tillagd Bellman. Jfr. Nordbø 33.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde