SLÅTT Fletta
Type: Springer
Familie: FLETTA
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 225
Side: 204
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Fletta) Ø. 282. Oppskr. 1947. Evju hadde slåtten frå far sin, Ole Evju, Eggedal. Det er uvisst kva slåttenamnet kjem av.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde