SLÅTT Ravnåsen ii
Type: Springer
Familie: RAVNÅSEN II
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 226
Side: 205
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Ravnåsen II) Ø. 301. Oppskr. 1937. Slåttenamnet etter spelemannen Narve Ravnås, Sigdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde