SLÅTT Den halte merra
Type: Springer
Familie: DEN HALTE MERRA
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 227
Side: 206
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Den halte merra) Ø. 319. Oppskr. 1937. Det skal vera Knut Fossli som har laga slåtten. Han spela i eit bryllaup, og brurfylgjet reid til kyrkja. Fossli sat på ei halt merr, og han laga slåtten medan han reid. Haltinga kjem fram i stevet ved synkoperingar, trykk på andre slaget i takta. Dette svipar då inn på masurkarytme, medan slåtten har mist noko av dette, av di trykket kjem på fyrste slaget i takta.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde