SLÅTT Løndalen
Type: Springer
Familie: LØNDALEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 229
Side: 207
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Løndalen) B. 94. Oppskr. 1937. Buen lærde slåtten av Kjetil Løndal, far til Svein Tuddal. Slåttenamnet etter ham.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde