SLÅTT Gamlemannsslåtten
Type: Springer
Familie: GAMLEMANNSSLÅTTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 230
Side: 208
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gamlemannsslåtten) G. 504. Oppskr. 1921.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde