SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 231
Side: 209
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) G. 507. Oppskr. 1922. Hagen hadde slåtten frå Johan Kleiva (Gammelkleven), Krødsherad.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde