SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 234
Side: 211
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) G. 523. Oppskr. 1922. Slåtten eri slekt med "Fletta", nr. 225.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde