SLÅTT Springar etter knut trondsson
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER KNUT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 237
Side: 213
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Knut Trondsson) G. 1197. Oppskr. 1960. Knut Trondsson var godfar til Olav Straume.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde