SLÅTT Prillaren
Type: Springer
Familie: PRILLAREN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 238
Side: 214
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Prillaren) B. 131. Oppskr. 1911. Haugerud hadde slåtten frå Knut Dale, Tinn, Telemark, som atter hadde han fra Håvard Gibøen, Rauland, Telemark. Slåtten er den same som Halvorsen nr. 5. Slåttenamnet av prilla = spela, leika, truleg av di det finst så mange likringar (trimulantar) i slåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde