SLÅTT Veumen
Type: Springer
Familie: VEUMEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 239
Side: 215
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Veumen) B. 578 og Gl. Sl. h. 3 nr. 6. Oppskr. 1911. Dale hadde lært slåtten i 1850 av Petter Veum, Fyresdal, som slåtten er nemnd etter. Stev til slåtten, sjå Rikard Berge, Norsk Visefugg. Kra. 1904, s. 201 og 208, og Bernt Støylen, Norske barnerim og leikar. Kra. 1899, s. 20, nr. 118. Frå takt 13 minner slåtten litt om Fykeruden.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde