SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 240
Side: 217
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) B. 795. Oppskr. 1911. Smeland hadde lært slåtten av far sin, Halvor Striken, Ulefoss, Holla, Telemark, og denne atter av sin far, Tor Striken, som truleg hadde mange slåttar etter spelemennene Anders og Hans Fiskestigen, Ulefoss, Holla, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde