SLÅTT Smågutan' på alamoen
Type: Springer
Familie: SMÅGUTAN' PÅ ALAMOEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 241
Side: 217
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Smågutan' på Alamoen) B. 817. Oppskr. 1911. Smeland hadde lært slåtten av Leiv Sandsdalen, Seljord, Telemark. Alamoen er ein stad nær Kongsberg. Ein spelemann frå Numedal kom gangande etter vegen; han møtte to smågutar som tulla på ein slått. Spelemannen spurde om han fekk læra slåtten, og det fekk han. Men då han reiste, tala han om at han kanskje kom til å gløyma slåtten. Den eine av gutane svara då at det kunne han ikkje, trong 'kje vera redd for det. "Her ska du få ein streng av meg, set du den på fela di, så kjem slåtten av seg sjølv att på fela di". "Dæ va tussegutar, skynar du". Ola Sveinson har laga eit dikt til denne slåtten. (Etter Hans Smeland, Seljord. B. s. Ymis trad., s. 204.)

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde