SLÅTT Springar etter hans fykerud d. e.
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER HANS
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 242
Side: 218
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Hans Fykerud d. e.) Ø. 401. Oppskr. 1956.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde