SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 245
Side: 222
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) G. 395. Oppskr. 1920. Slåtten er i slekt med "Kjosespringaren".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde