SLÅTT Bosbøen
Type: Springer
Familie: BOSBØEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 247
Side: 224
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Bosbøen) G. 425. Oppskr. 1934. Hovden hadde slåtten etter Kjetil Håvardson, og denne frå far sin, Håvard Gibøen, Møsstrand, Rauland, Telemark. Slåttenamnet etter Tor Knutson Bosbøen, Rauland, Telemark, ein stordansar som lika å dansa etter denne slåtten. Sjå Olav Bakken, Dansemeisteren Åne Kvanbeik i Spelmannsbladet 1954, nr. 9-10, s. 23. Fotnoten "Helge Rud" er oppskr. 1920 etter Rikard Berges fonogramopptak.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde