SLÅTT Stubben
Type: Springer
Familie: STUBBEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 249
Side: 227
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Oppstilt ters (tenor)', 'forstemt', 'halvt forstemt', 'halvgråing'
KOMMENTARER
(Stubben) G. 553. Oppskr. 1938. Slåtten er opphavleg etter Hans Smeland, Seljord, Telemark. Så har E. Groven teke litt frå kvar av spelemennene Olav Groven, Åsmund Groven, Lårdal, og Rikard Gøytil, Rauland, Telemark. Slåtten har litt sams med "Vårfuglen".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde