SLÅTT Systerslått
Type: Springer
Familie: SYSTERSLÅTT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 254
Side: 232
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Systerslått) G. 669. Oppskr. 1921.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde