SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 255
Side: 232
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) G. 670. Oppskr. 1921. Taket frå takt 7 har Jondølen òg.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde