SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 257
Side: 234
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Springar) G. 672. Lofthus hadde slåtten etter Olav Kasin, som dei kalla Tjuven, og slåttane hans "tjuvslåttar". Tjuven er truleg eit stadnamn. Taket frå takt 7 finst og i Jondølen og i nr. 255, takt 7.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde