SLÅTT Springar etter myllaren
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER MYLLA
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 261
Side: 238
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Myllaren) G. 728. Oppskr. 1920. Slåtten er ei blanding av "Tjugedalaren" og "Nordbøspringaren" (Nordbø 70).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde