SLÅTT Lange-jon
Type: Springer
Familie: LANGE-JON
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 262
Side: 239
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Lange-Jon) G. 730. Oppskr. 1919.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde