SLÅTT Fante-ladda
Type: Springer
Familie: FANTE-LADDA
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 263
Side: 240
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Fante-Ladda) G. 731. Oppskr. 1920. Slåttenamnet etter ei gjente dei kalla Fanteladda, som var sers glup til å dansa. Etter Olav Mo, Aurdal, skulle ho vera frå Handegrenda, Vestre Slidre, Valdres. Ingen kunne tryta henne. So kom det ein kar inn og dansa med henne. Ingen kjende han. Han snudde henne lenge snøgt rundt, og til slutt slengde han henne opp i taket der ho så hang livlaus. Men karen vart borte med det same. Då skjøna alle at det var hinmannen sjølv som hadde gått nådansen med henne. B. s. Trad. Faldres, s. 1, og Ymis trad., s.809. Stev. "Fanteladda hadde nål og tråd, Fanteladda sette boti på". Slåttenamnet heng saman med ladd = oversokk. (I. Aasen, Norsk Ordbog.) "Ladd bruges også om personer; Måske En som går plumpt (sokkende)".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde