SLÅTT Vriompeisen
Type: Springer
Familie: VRIOMPEISEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 265
Side: 242
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Vriompeisen) G. 740. Oppskr. 1919. Slåtten er litt i slekt med Igletveiten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde