SLÅTT Kollsrudslått
Type: Springer
Familie: KOLLSRUDSLÅTT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 266
Side: 243
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Kollsrudslått) G. 829. Oppskr. 1943. Slåttenamnet etter spelemannen Olav Kolsrud, Heddal, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde