SLÅTT Lureslåtten
Type: Springer
Familie: LURESLÅTTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 269
Side: 245
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Lureslåtten) G. 934. Oppskr. 1946. Halvor Flatland spela eingong denne slåtten, han sat i høgsæte innanfor bordet, og dei som Iydde på, tykte han såg så lur ut. Dette gav slåtten namn. Han er og kalla "Høgsætebenkens".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde