SLÅTT Man i hegnaskotet
Type: Springer
Familie: MAN I HEGNASKOTET
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 270
Side: 246
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Man i Hegnaskotet) G. 1056. Oppskr. 1959 etter opptak i NRK. Løndal lærde slåtten av Torkjell Haugerud. Jfr. Nordbø 33. Man er forfining av Fa'n. Hegnaskotet er ei tømmerrenne i Seljord.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde