SLÅTT Haugebuen
Type: Springer
Familie: HAUGEBUEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 271
Side: 248
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Haugebuen) G. 710. Oppskr. 1921. Slåttenamnet etter garden Haugebu, Lårdal, Telemark, kan henda etter ein spelemann derifrå.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde