SLÅTT Springar etter dokkestaulen
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER DOKKE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 272
Side: 249
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Dokkestaulen) G. 1169. Oppskr. 1959 etter opptak i NRK. Slåttenamnet etter Olav Dokkestaulen, Hovin, Telemark. Spelemannen spela i denne slåtten tydeleg siste fjerdedelstonen i takta stuttare enn dei to andre. Det vart noko så nær:

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde