SLÅTT "hu, dokkestulen min"
Type: Springer
Familie: "HU, DOKKESTULEN MIN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 273
Side: 249
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Hu Dokkestulen min) G. 1171. Oppskr. 1959 etter opptak i NRK. Slåtten liknar litt på "Folkedalen" og "Fykeruden". Slåttenamnet er etter byrjinga på eit stev. Dokkestulen = Dokkestaulen, sjå merknad 272. Ola Dokkestaul var ein spelemann, fødd 1820, død 1894, på plassen Dokkestaul i Hovin, Telemark. Han reiste til Amerika. Rjukan Dagblad 2.3. 1957. Herbj. Sauro, Blad til Hovin-soga: Spelmenn. Ola Dokkestaul. "Dokk, fl. dekker = fordypning, lavt punkt som omgives av bakker eller skråninger". (I. Aasen.) I denne slåtten spelar spelemannen tydeleg siste fjerdedels-tonen i takta stuttare enn dei to andre. Dette kom serleg fram i fyrste takt.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde