SLÅTT Springar etter hellosen
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER HELLO
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 274
Side: 250
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar etter Hellosen) G. 1176. Oppskr. 1959 etter opptak i NRK. Slåttenamnet etter spelemannen Hans Hellos, Bø, Telemark. I denne slåtten spela spelemannen siste fjerdedels-tonen i takta stuttare enn dei to andre. Serleg kom dette fram i takt 8.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde