SLÅTT Springar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Torkjell Haugerud
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 4
Nr: 275
Side: 252
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Springar) Haugerud utan nr. Ein veit ikkje kva tid Haugerud skreiv opp slåtten. Det var gjort i kladd, og Eivind Groven har så skrive slåtten utførleg ut.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde